CIVA s.r.o.

NOVINKY


OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

CIVA s.r.o., RSP

Dňa 24.5.2023 od 17:00 do 19:00 sa budú konať voľby do poradného výboru.

Záujemcovia o kandidatúru vyplňte kandidačný formulár a spolu s čestným prehlásením, ho prosím odovzdajte
na sídlo na adrese Ratkovo 36, 038 54 Krpeľany do 20.4.2023.

Bližšie informácie nájdete na priloženom tlačive.

Dňa 21.4.2023 bola doplnená kandidátna listina k voľbám.

Oznámenie o konaní volieb do PV SCHD 2023

Kandidačný formulár kandidáta na člena PV + písomný súhlas

Čestné vyhlásenie kandidáta za člena PV + súhlas so spracovaní osobných údajov

Kandidátna listina pre voľby do poradného výboru RSP

V prípade otázok sa prosím obráťte na p. Halienovú, +421 948 49 29 49, civasro@gmail.com